Disclaimer

disclaimer

Nederlands
Het gebruik van deze website is op eigen risico. HTDBouw.nl, samen met (maar niet gelimiteerd tot) haar werknemers, directie, agenten, derden, affiliates, wederverkopers, sponsoren en licentiegevers (gezamenlijk, de “HTD-Bouw partijen”), geeft geen enkele garantie op het gebruik van deze website. HTDBouw.nl garandeert niet dat de site ononderbroken zal functioneren, fouten bevat of dat de site, de server en de inhoud daarvan vrij zijn van virussen en andere schadelijke elementen. HTDBouw.nl geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud of de service op de site, noch dat de site, inhoud of diensten voldoen aan uw eisen.

English
The use of the website is at your own risk. HTDBouw.nl, together with its officers, directors, employees, agents, third party providers, merchants, sponsors and licensors (collectively, the “HTD-Bouw Parties”), provides the site and without any warranty, express or implied. HTDBouw.nl does not warrant that the site will operate uninterrupted, error free or that the site, the server and any content are free of viruses and other harmful elements. HTDBouw.nl makes no warranty regarding the accuracy, topicality and completeness of the content or the service on the site, nor that the site, any content or services will meet your requirements.

E-mail: HTD-Bouw@online.nl

404